Eesti ja Rootsi ohutusjuurdluse asutused viivad juulis läbi reisiparvlaeva Estonia vraki veealused uuringud

Prindi
Sisu: 

Eesti Ohutusjuurdluse Keskus, Rootsi Õnnetusjuhtumite Uurimise Amet ja Soome Ohutusjuurdluse Amet viivad läbi reisiparvlaev Estonia vraki ja ümbritseva merepõhja esialgse hindamise, lähtudes 2020. aasta septembris ilmnenud uuest informatsioonist reisiparvlaeva Estonia keres olevate läbivate vigastuste kohta.

Esialgse hindamise eesmärk on teha kindlaks, kas uus informatsioon annab alust muuta 1997. aastal rahvusvahelise Õnnetuse Uurimise Ühiskomisjoni (JAIC) raportis tehtud järeldusi.

Eesti juhtimisel viivad Eesti ja Rootsi ametiasutused 2021. a. juulis õnnetuspaigas läbi eeluuringud. Projekti pikkuseks on kavandatud kümme päeva, kuid selle lõplik kestvus sõltub ilmastikuoludest.

Eeluuringud viiakse läbi Eesti multifunktsionaalse jäämurdjaga EVA-316 ja Rootsi uurimislaevaga Electra af Askö. Eeluuringu põhiliseks eesmärgiks on hinnata ja dokumenteerida laeva asendit ning ümbritseva merepõhja seisundit. Selleks kasutatakse erinevaid sonarseadmeid – lehviksonarit ja külgvaatesonarit. Laeva on kavas pildistada kasutades allveerobotit (remotely operated underwater vehicle - ROV). Mahukam fotodokumenteerimine on kavandatud 2022. a. kevadeks, mil merepõhjas on eeldatavasti parim võimalik nähtavus.

Mõlemad eeluuringutes osalevad laevad lahkuvad kodusadamatest 8. juulil. 9. juulil toimub Estonia õnnetuspaigas tseremoonia Eesti Politsei- ja piirivalveameti laeval Kindral Kurvits. Tseremoonia korraldab Eesti Evangeelne Luterlik Kirik ning sellel osalevad Eesti, Rootsi, Läti ja Soome kirikute esindajad.

 

Lisainformatsioon:

Eesti (OJK): Juhataja Rene Arikas, +372 5300 6001, rene.arikas@ojk.ee

Rootsi (SHK): Peadirektori asetäitja Jonas Bäckstrand, +46 8 508 862 82, jb@havkom.se, või

uurija Jörgen Zachau, +46 8 508 862 13, jz@havkom.se