Esialgne hindamine: m/l Estonia veealuseid uuringuid kavandatakse alustada juulis 2021

Prindi
Sisu: 

Esialgset hindamist viivad läbi Eesti, Rootsi ja Soome ohutusjuurdluse asutused. Nimetatud kolm asutust andsid 2020.a detsembris teada, et esialgse hindamise lõpule viimiseks on vajalik teostada veealuseid uuringuid.

Ohutusjuurdluse asutuste taotlusel algatasid Soome ja Rootsi valitsused seadusandlikud menetlused, et viia sisse tarvilikud muudatused oma õigusaktidesse võimaldamaks vajalikke uuringuid. Eesmärgiks on seatud seadusloome jõustumine 1. juuliks 2021.

Eesti ja Rootsi ohutusjuurdluse asutused kavandavad 2021.a suvel teostada õnnetuspaigal eeluuringud, mille põhiline fookus on uurida merepõhja ja ette valmistada edasisi uuringuid. 1990ndatel alustatud laevakere katmine tähendas, et vraki ümbrusesse paigutati suurtes kogustes liiva ja merepõhja tugevdamiseks kasutati geotekstiili. Lisaks on teada, et õnnetuspaigas on pärast laevahukku toimunud maalihked, mille tulemusena on merepõhi muutunud. Et hinnata, kuidas need tingimused võivad mõjutada tulevikus näiteks laevakere jäädvustamist on vajalik esmalt hinnata laeva asukohta ja seda ümbritseva merepõhja seisundit.

Ohutusjuurdluse asutused viivad uuringuid läbi koostöös geoloogia ekspertide ja ülikoolidega. Eeluuringute jaoks kasutatakse Stockholmi ülikooli uurimislaeva ja Eesti Transpordiameti mitmeotstarbelist jäämurdjat.

Vastavalt eeluuringute tulemustele viiakse läbi hange, et teostada põhjalikumaid veealuseid uuringuid, mis muuhulgas fotogrammeetriat kasutades jäädvustavad laevakere kaameratega. Tõenäoliselt viiakse suuremad uuringud läbi 2022.a kevadel.

Täiendav informatsioon:

Eesti (OJK): Juhataja Rene Arikas, +372 6256314, rene.arikas@ojk.ee

Rootsi (SHK), Peadirektori asetäitja Jonas Bäckstrand, +46 8 508 862 82, jb@havkom.se

Õnnetusjuhtumi kuupäev: 
19.05.2021