Raudteeõnnetustest, tõsistest õnnetustest ja vahejuhtumitest teatamine

Prindi

Raudteeõnnetustest, tõsistest õnnetustest ja vahejuhtumitest teatamine toimub vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusele „Õnnetusjuhtumist, tõsisest õnnetusjuhtumist ja vahejuhtumist teavitamise kord ning kirjaliku teate ja ettekande vorm.

Esmateate edastamisel on kohustuslik täita tärniga tähistatud väljad.

Kontaktandmed
:
Õnnetusjuhtumi või vahejuhtumi toimumiskoht
Andmed ohvrite ja kannatanute kohta