Ohutusjuurdluse Keskus algatas parvlaeva Tõll õnnetuse ohutusjuurdluse

Prindi
Sisu: 

Ohutusjuurdluse Keskus algatas Kuivastu sadamas parvlaevaga Tõll 21. juulil 2021 juhtunud õnnetuse ohutusjuurdluse. Ohutusjuurdluse Keskus korraldab väga raskete laevaõnnetuse ohutusjuurdlusi, kuid muu laevaõnnetuse ja ohtliku juhtumi korral viib Ohutusjuurdluse Keskus läbi hindamise ja otsustab, kas algatada ohutusjuurdlus või mitte, võttes arvesse laevaõnnetuse või ohtliku juhtumi raskusastet, sellega seotud laeva ja lasti tüüpi ning seda, kas ohutusjuurdluse tulemused aitaksid vältida õnnetusi ja ohtlikke juhtumeid tulevikus.

 

„Parvlaeva Tõll õnnetuse puhul ei olnud tegemist väga raske laevaõnnetusega, kuid õnnetuse kohta seni kogutud andmete ning TS Laevad OÜ-lt saadud informatsiooni põhjal otsustasime siiski algatada ohutusjuurdluse, et selgitada välja laevaõnnetuse asjaolud ja põhjused sh juurpõhjused,“ lausus Ohutusjuurdluse Keskuse juhataja Rene Arikas. „Hetkel tegeleme täiendavate andmete kogumisega selleks, et saaksime võimalikult detailise ülevaate toimunust. Osad küsitud andmed on puudu ja/või neid ei ole hetkeseisuga esitatud. Selle tulemusena ei ole meil seni täpset ülevaadet õnnetusele eelnenud perioodist ega õnnetuse hetkest.

 

Võttes arvesse, et tegemist on reisilaevaga, millele on hiljuti paigaldatud kaasaegne hübriidlahendus ning otsuse tegemise hetkeks (so nädal peale õnnetust) on puudu oluline info toimunu kohta, sai tehtud otsus parvlaeva  Tõll ohutusjuurdluse avamise osas ning teavitatud sellest kõiki seotud osapooli. Peame väga oluliseks tegeleda reisilaevade, sh parvlaevadega aset leidvate juhtumite uurimisega selleks, et parendada nende ohutust ning vältida sarnaste juhtumite kordumist.“

 

Ohutusjuurdluse Keskus (OJK) on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi struktuuriüksus. OJK viib läbi laevaõnnetuste ohutusjuurdlust väga raskete laevaõnnetuse suhtes, mis on seotud Eesti riigilippu kandva laevaga, leiab aset Eesti territoriaalvetes või on seotud Eesti Vabariigi muude oluliste huvidega. Ohutusjuurdluse ülesanne on selgitada välja laevaõnnetuste asjaolud, põhjused ja tagajärjed ning ohutusjuurdluse tulemuste põhjal kavandada laevaõnnetuste vältimise meetmed. OJK ei tegele süü ja vastutuse küsimustega.

 

Lisainformatsioon:
Kapten Rene Arikas, Ohutusjuurdluse Keskuse juhataja, +372 5300 6001, rene.arikas@ojk.ee

 

 

Katrin Vende
Ohutusjuurdluse Keskus
Kommunikatsioonispetsialist
katrin.vende@ojk.ee; tel 58 500 578

Õnnetusjuhtumi kuupäev: 
21.07.2021
Liiklusvahend: 
m/l Tõll
Asukoht: 
Kuivastu