Ohutusjuurdluse keskused informeerisid valitsusi Estonia täiendavate uuringute vajadusest

Prindi
Sisu: 

Eesti, Rootsi ja Soome ohutusjuurdluse asutused allkirjastasid vastastikuse mõistmise memorandumi, mis näeb ette lisauuringud m/l Estonia huku põhjuste uurimiseks ning teavitasid sellest kolme riigi valitsusi.

Veealuste uuringute taotluse esitab lipuriik ehk Eesti.

Kolme riigi õigusalane koostöö on vajalik, kuna 1995. aasta veebruaris leppisid Eesti, Soome ja Rootsi Estonia hauarahu kaitsmise mis tahes tegevuste eest. Samuti on mitmed muud riigid ratifitseerinud rahvusvahelise hauarahu kokkuleppe. Muudatused riikide seadusandluses või nende tõlgendustes tehakse vajadusel vastavalt rahvusvahelisele õigusele.

Täiendav informatsioon: 
Eesti (OJK): Juhataja Jens Haug, +372 625 6314, jens.haug@ojk.ee
Rootsi (SHK): Peadirektori asetäitja Jonas Bäckstrand, +46 8 508 862 82, jb@havkom.se
Soome (OTKES): Tegevdirektor Dr. Veli-Pekka Nurmi +358 29 515 0701, veli-pekka.nurmi@om.fi