Laevaohutusjuurdlused

Parvlaeva Estonia vraki eeluuringute 3D skanneri raport

8.-16. juulini 2021 viisid Eesti Ohutusjuurdluse Keskus, Rootsi Õnnetusjuhtumite Uurimise Amet ja Soome Ohutusjuurdluse Amet läbi parvlaeva Estonia vraki ja ümbritseva merepõhja esialgse hindamise.

Esialgse hindamise käigus toimus 11.-16. juulil laevavraki uuring 3D skanneriga Kongsberg-Mesotech MS1000, mis teostati koostöös USAst pärit 3D skanneri eksperdi Brian Abbotiga. 

Ingliskeelset uuringuraportiga saab tutvuda SIIN.

Peatselt lisame eestikeelse raporti.

Ohutusjuurdluse Keskus algatas parvlaeva Tõll õnnetuse ohutusjuurdluse

Ohutusjuurdluse Keskus algatas Kuivastu sadamas parvlaevaga Tõll 21. juulil 2021 juhtunud õnnetuse ohutusjuurdluse. Ohutusjuurdluse Keskus korraldab väga raskete laevaõnnetuse ohutusjuurdlusi, kuid muu laevaõnnetuse ja ohtliku juhtumi korral viib Ohutusjuurdluse Keskus läbi hindamise ja otsustab, kas algatada ohutusjuurdlus või mitte, võttes arvesse laevaõnnetuse või ohtliku juhtumi raskusastet, sellega seotud laeva ja lasti tüüpi ning seda, kas ohutusjuurdluse tulemused aitaksid vältida õnnetusi ja ohtlikke juhtumeid tulevikus.

 

Eesti ja Rootsi ohutusjuurdluse asutused viivad juulis läbi reisiparvlaeva Estonia vraki veealused uuringud

Eesti Ohutusjuurdluse Keskus, Rootsi Õnnetusjuhtumite Uurimise Amet ja Soome Ohutusjuurdluse Amet viivad läbi reisiparvlaev Estonia vraki ja ümbritseva merepõhja esialgse hindamise, lähtudes 2020. aasta septembris ilmnenud uuest informatsioonist reisiparvlaeva Estonia keres olevate läbivate vigastuste kohta.

Esialgse hindamise eesmärk on teha kindlaks, kas uus informatsioon annab alust muuta 1997. aastal rahvusvahelise Õnnetuse Uurimise Ühiskomisjoni (JAIC) raportis tehtud järeldusi.

Esialgne hindamine: m/l Estonia veealuseid uuringuid kavandatakse alustada juulis 2021

Esialgset hindamist viivad läbi Eesti, Rootsi ja Soome ohutusjuurdluse asutused. Nimetatud kolm asutust andsid 2020.a detsembris teada, et esialgse hindamise lõpule viimiseks on vajalik teostada veealuseid uuringuid.

Ohutusjuurdluse asutuste taotlusel algatasid Soome ja Rootsi valitsused seadusandlikud menetlused, et viia sisse tarvilikud muudatused oma õigusaktidesse võimaldamaks vajalikke uuringuid. Eesmärgiks on seatud seadusloome jõustumine 1. juuliks 2021.

Lehed

Telli voog RSS - Laevaohutusjuurdlused