Laevaohutusjuurdlused

Ohutusjuurdluse Keskus algatas parvlaeva Tõll õnnetuse ohutusjuurdluse

Ohutusjuurdluse Keskus algatas Kuivastu sadamas parvlaevaga Tõll 21. juulil 2021 juhtunud õnnetuse ohutusjuurdluse. Ohutusjuurdluse Keskus korraldab väga raskete laevaõnnetuse ohutusjuurdlusi, kuid muu laevaõnnetuse ja ohtliku juhtumi korral viib Ohutusjuurdluse Keskus läbi hindamise ja otsustab, kas algatada ohutusjuurdlus või mitte, võttes arvesse laevaõnnetuse või ohtliku juhtumi raskusastet, sellega seotud laeva ja lasti tüüpi ning seda, kas ohutusjuurdluse tulemused aitaksid vältida õnnetusi ja ohtlikke juhtumeid tulevikus.

 

Esialgne hindamine: uue filmimaterjali valguses on vaja täiendavaid andmeid ja analüüse

M/l Estoniaga seotud uute asjaolude esialgne hindamine on edasi arenenud.

Ohutusjuurdluse Keskuse juhtimisel toimuvatel Eesti, Soome ja Rootsi ohutusjuurdlusasutuste regulaarsetel koosolekul on seni keskendutud m/l Estonia vrakis leiduva kahe augu tekkepõhjustele. Juhtumiga töötavatel uurijatel oli võimalik produktsioonifirma juuresolekul üle vaadata 28. septembril D-play kanalil linastunud filmi kogu salvestatud materjal ning inspekteerida Rootsis asuvat m/l Estonia visiiri.

Ohutusjuurdluse asutused viivad läbi esialgse hindamise seoses uue informatsiooniga Estonia osas

 

28. septembril 2020 avalikustati videosalvestus, millel nähtub läbiv vigastus m/l Estonia kerel. Sellest tulenevalt otsustas Ohutusjuurdluse Keskus (OJK) 2. oktoobril algatada ilmnenud uue informatsiooni suhtes esialgne hindamine. Rootsi ja Soome ohutusjuurdluse asutused on nõustunud esialgse hindamise läbiviimisel oma Eesti kolleege abistama.

Hinnang Tallinna lahel 22.09.2016 toimunud merepääste I astme koolituse juhtumile

OJK ei vii käesoleva juhtumi suhtes läbi ohutusjuurdlust, kuna vastavalt Meresõiduohutuse seadusele ei ole tegemist laevaõnnetusega. Käesolev hinnang on koostatud Päästeameti ja Reval Merekooli poolt saadud andmetele tuginedes ning hinnangu ainsaks eesmärgiks on meresõiduohutuse suurendamine ning sarnaste juhtumite kordumise vältimine.
OJK ei tegele süü ega vastutuse küsimustega.
 

Telli voog RSS - Laevaohutusjuurdlused