Viimati lisatud

Esialgne hindamine: m/l Estonia veealuseid uuringuid kavandatakse alustada juulis 2021

|19.05.2021

Esialgset hindamist viivad läbi Eesti, Rootsi ja Soome ohutusjuurdluse asutused. Nimetatud kolm asutust andsid 2020.a detsembris teada, et esialgse hindamise lõpule viimiseks on vajalik teostada veealuseid uuringuid.

Ohutusjuurdluse asutuste taotlusel algatasid Soome ja Rootsi valitsused seadusandlikud menetlused, et viia sisse tarvilikud muudatused oma õigusaktidesse võimaldamaks vajalikke uuringuid. Eesmärgiks on seatud seadusloome jõustumine 1. juuliks 2021.

Ohutusjuurdluse keskused informeerisid valitsusi Estonia täiendavate uuringute vajadusest

|18.12.2020

Eesti, Rootsi ja Soome ohutusjuurdluse asutused allkirjastasid vastastikuse mõistmise memorandumi, mis näeb ette lisauuringud m/l Estonia huku põhjuste uurimiseks ning teavitasid sellest kolme riigi valitsusi.

Veealuste uuringute taotluse esitab lipuriik ehk Eesti.

Esialgne hindamine: uue filmimaterjali valguses on vaja täiendavaid andmeid ja analüüse

|27.11.2020

M/l Estoniaga seotud uute asjaolude esialgne hindamine on edasi arenenud.

Ohutusjuurdluse Keskuse juhtimisel toimuvatel Eesti, Soome ja Rootsi ohutusjuurdlusasutuste regulaarsetel koosolekul on seni keskendutud m/l Estonia vrakis leiduva kahe augu tekkepõhjustele. Juhtumiga töötavatel uurijatel oli võimalik produktsioonifirma juuresolekul üle vaadata 28. septembril D-play kanalil linastunud filmi kogu salvestatud materjal ning inspekteerida Rootsis asuvat m/l Estonia visiiri.

Ohutusjuurdluse asutused viivad läbi esialgse hindamise seoses uue informatsiooniga Estonia osas

|02.10.2020

 

28. septembril 2020 avalikustati videosalvestus, millel nähtub läbiv vigastus m/l Estonia kerel. Sellest tulenevalt otsustas Ohutusjuurdluse Keskus (OJK) 2. oktoobril algatada ilmnenud uue informatsiooni suhtes esialgne hindamine. Rootsi ja Soome ohutusjuurdluse asutused on nõustunud esialgse hindamise läbiviimisel oma Eesti kolleege abistama.